Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων στον τομέα της υπολογιστικής επιστήμης και της δημιουργίας ιστοσελίδων. Ξεκινώντας από τις βασικές ετικέτες HTML και τη μορφοποίηση κειμένου με HTML και CSS, προχωρά στην ανάλυση πιο προηγμένων ετικετών όπως οι ετικέτες b, strong, i, em, mark, small, sub, sup και στις ετικέτες συντόμευσης και παραπομπής. Τέλος, εξετάζει τα βασικά στοιχεία CSS και τη χρήση των id και class για τη μορφοποίηση στοιχείων στον ιστότοπο. Η ενότητα αυτή παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία προηγμένων και λειτουργικών ιστοσελίδων.

Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Διαδικτύου και της δημιουργίας ιστοσελίδων. Ξεκινώντας με οδηγίες και τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την πλοήγηση και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, προχωρά στην εξήγηση της δομής μιας ιστοσελίδας μέσω των ετικετών "html, head, body". Στη συνέχεια, εξετάζονται οι βασικές στοιχειώδεις δομικές μονάδες μιας σελίδας, όπως η παράγραφος, η αλλαγή γραμμής και οι επικεφαλίδες. Τέλος, παρουσιάζεται η οριζόντια γραμμή και η χρήση σχολίων για την τεκμηρίωση και τη βελτίωση του κώδικα. Η ενότητα αυτή παρέχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση ιστοσελίδων.

Το μάθημα αποτελεί μια περιεκτική εξέταση της δημιουργίας και της διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, καλύπτοντας κάθε βήμα που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίησή του. Η εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τη συνολική εικόνα του τομέα, ενώ ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοσελίδας εστιάζουν στη δημιουργία ενός λειτουργικού και ελκυστικού διαδικτυακού χώρου. Η ανάλυση συστημάτων πληρωμής και ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών και των δεδομένων των πελατών. Οι στρατηγικές τιμολόγησης και προσφορών αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο το κατάστημα καθορίζει τις τιμές και προσελκύει τους πελάτες, ενώ η διαχείριση αποθεμάτων και παραγγελιών εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των αποθεμάτων και την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών. Το μάρκετινγκ και η προώθηση αφορούν την προβολή και την προώθηση του καταστήματος στον στόχο κοινό, ενώ η συντήρηση και η ανάπτυξη απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος για να παραμένει ανταγωνιστικό και επιτυχημένο. Με αυτόν τον τρόπο, η ενότητα καλύπτει κάθε πτυχή που απαιτείται για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική αγορά.