Το μάθημα εξερευνά το ηλεκτρονικό επιχειρείν και εμπόριο, εστιάζοντας στο θεσμικό πλαίσιο και τα επιχειρηματικά μοντέλα στο διαδίκτυο. Αναλύει τη λειτουργία αμιγώς B2C επιχείρησης και τη διαδικασία ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, εξετάζει τη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τις διαφημιστικές και επικοινωνιακές πρακτικές σε αυτό το περιβάλλον.

Το μάθημα εξερευνά τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και της συμπεριφοράς του καταναλωτή, εστιάζοντας στις τεχνικές έρευνας και τον τρόπο εφαρμογής τους στο διαδίκτυο. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη brand και στη δημιουργία και διαχείριση καμπανιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ στον ψηφιακό κόσμο.

Το μάθημα εστιάζει στη διαδικασία καθορισμού, μέτρησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ψηφιακών δραστηριοτήτων. Αρχικά, γίνεται ο καθορισμός ενός κοινού στόχου που θα καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες. Η έρευνα αγοράς και η ανάλυση του ανταγωνισμού βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και των ευκαιριών. Η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών καναλιών προσαρμόζεται στον καθορισμένο στόχο και στον στόχο κοινού. Η δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου παίζει κρίσιμο ρόλο στην προσέλκυση και αλληλεπίδραση με το κοινό. Η μέτρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτρέπει την αξιολόγηση της απόδοσης και την επανασχεδίαση των στρατηγικών. Τέλος, η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ορατότητας και της κυκλοφορίας του ιστότοπου. Μέσω αυτών των βημάτων, η ενότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη διαδικασία του digital analytics για τη βελτίωση της ψηφιακής παρουσίας και την επίτευξη των στόχων τους.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη συνολική κατανόηση και την εφαρμογή των στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ και των κοινωνικών μέσων στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Αρχικά, εξετάζονται τα βασικά στοιχεία και έννοιες του ψηφιακού μάρκετινγκ, με έμφαση στη διαφορά μεταξύ ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ καθώς και στη σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο ψηφιακό μάρκετινγκ και ορίζονται οι στόχοι και η στρατηγική πίστα για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων. Στη συνέχεια, αναλύονται συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικές, όπως το μάρκετινγκ συνεργατών, το μάρκετινγκ περιεχομένου, το email marketing, το influencer marketing και το social media marketing, που αποτελούν σημαντικά μέρη του ψηφιακού μάρκετινγκ.


Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαδικασία της αγοραστικής απόφασης και τον κύκλο ροής μιας πώλησης. Αναλύονται τα στάδια της διαδικασίας αγοράς από την αναγνώριση των αναγκών έως την ολοκλήρωση της αγοράς. Επιπλέον, γίνεται εκτενής ανάλυση των τεχνικών και των βημάτων προσέγγισης των πελατών, με έμφαση στην επικοινωνία και την ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές καθορισμού στοχοθέτησης πωλήσεων, που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των πωλήσεων σε μια επιχείρηση.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πωλήσεων και περιλαμβάνει τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών, ειδικά σχεδιασμένες για στελέχη υψηλών προσόντων. Καλύπτει επίσης τη διαχείριση διαπραγματεύσεων, των σχέσεων και των συγκρούσεων, με ειδίκευση σε διαφορετικά επίπεδα στελεχών. Επιπλέον, περιλαμβάνει την οργάνωση και τη διοίκηση έργων στον τομέα των πωλήσεων, με πρακτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται σε πραγματικά παραδείγματα (case studies).